Pojištění realitní kanceláře

 

Zákon č. 39/2020 Sb. o realitním zprostředkování ukládá realitním kancelářím povinnost být pojištěn. 

 

Přesně o tom hovoří § 7 výše uvedeného zákona. 

"Realitní zprostředkovatel musí být po celou dobu výkonu své činnosti pojištěn pro případ povinnosti nahradit zájemci újmu způsobenou výkonem realitního zprostředkování, s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 1750000 Kč na jednu pojistnou událost a nejméně ve výši 3500000 Kč pro případ souběhu více pojistných událostí v jednom roce."

 

Naše realitní kancelář samozřejmě pojištěna je. Pojistku máme uzavřenou se společností Česká podnikatelská pojišťovna a.s. na vyšší limity, než nám ukládá zákon. 

Výše pojistněho plnění je na částku 5.000 000,- Kč na jednu pojistnou událost a při souběhu více pojistných událostí na částku ve výši 10.000 000,- Kč. 

Věříme, že nikdy nebude muset dojít k situaci, kdy bychom museli pojištění využít. Přesto chráníme naše klienty v případě, že bychom svým výkonem způsobili jakoukoliv škodu na mnohem vyšší částky, než nám ukládá zákon.